La Junta

La Junta actual va ser renovada i ratificada en la passada assemblea de socis de 2017 i té mandat vigent fins a 2022.

La composició de la Junta és la següent:
  • Eugeni Vallmajó Alcalde (president)
  • Mª Pilar Nadal Arnau (secretaria)
  • Silvia Baró Vergés (tresorera)
  • Rafael Urigoitia Vegas (vocal)
  • Albert Vilardell Prats (vocal)