La Junta

La Junta actual va ser renovada parcialment i ratificada en la passada assemblea de socis de 2016 i té mandat vigent fins a 2018.

La composició de la Junta és la següent:
  • Albert Vilardell (president)
  • Rosa Rudó (secretari)
  • Ricard Font (tresorer)
  • Rafael Urigoitia (vocal)
  • Albert Galí (vocal) 
  • Jep Cortés (vocal)
  • Eugeni Vallmajó (vocal)
  • Antoni Fernández (vocal)