28 de febrer de 2019

Fotolliga març - Siluetes


Siluetes
Fotografiar siluetes és una cosa relativament senzilla i una manera d'aconseguir fotografies força impactants.
Les siluetes, tant poden ser de persones com animals, arbres i altres coses.
S’ha de poder esbrinar que són.