28 d’abril de 2018

FOTOLLIGA MAIG- EL RETRAT

El retrat
El retrat és un estil fotogràfic on més importància pren l'expressió d'una persona. El retrat pot tenir al personatge mirant frontalment a càmera, pot tenir el cos decantat i mirar cap a les vores de la imatge. La imatge pot estar enfocada o desenfocada. Dins de l'univers dels retrats ha diferents tipus: retrat formal, retrat informal, retrat familiar, retrat grupal i autoretrat.